Kindercoachpraktijk Groen

Tarieven Kindercoachpraktijk Groen

Kindercoachpraktijk Groen hanteert de volgende tarieven:Onderdeel

Tijdsduur

Tarief

Kennismaken

± 30 minuten

gratis

Intakegesprek

± 1 uur

65 euro

Coachsessie

1 uur

65 euro

Eindevaluatie

1 uur

65 euro

Overleg met school of andere betrokkenen is mogelijk. Kosten voor een afspraak bereken ik naar rato van mijn uurtarief.

In het uurtarief zijn onder meer kosten van voorbereidingstijd, de uitwerking van de sessies, de administratie en het gebruik van materialen verwerkt.

Kindercoachpraktijk Groen is vrijgesteld van BTW in het kader van de KOR-regeling.

De facturen worden via e-mail verstuurd en dienen binnen 14 dagen overgemaakt te worden.

Tijdens het traject ben ik kosteloos bereikbaar via WhatsApp en e-mail voor vragen en ondersteuning.

Wanneer er behoefte is aan een persoonlijk gesprek kunnen ouders bij mij een oudergesprek aanvragen. Voor een afspraak geldt mijn uurtarief.

Goed om te weten

Om een afspraak te maken bij Kindercoachpraktijk Groen heeft jullie kind geen verwijzing nodig van de huisarts.

Kindercoaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Mogelijk kun je de kosten voor coaching opvoeren bij je jaarlijkse aangifte van de belasting.

Afmelden

Mocht de gemaakte afspraak niet door kunnen gaan, dan graag 24 uur van tevoren telefonisch afmelden. Als de afspraak niet of te laat wordt afgezegd, dan zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht. Zie hiervoor de tarieven.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (pdf)

Privacyverklaring

Privacyverklaring (pdf)

Klachtenreglement

Klachtenreglement Groen (pdf)
Klachtenreglement Adiona - Klager (pdf)