Kindercoaching werkwijze

Werkwijze kindercoaching

Hoe verloopt een kindercoachingstraject?

Wanneer je als ouders wilt weten of Kindercoachpraktijk Groen iets zou kunnen betekenen voor jullie kind, dan kun je mij mailen of bellen. Het is voor jullie als ouders en voor jullie kind fijn om te weten hoe de praktijk eruit ziet, wat je kunt verwachten tijdens de coaching en natuurlijk wie ik ben. Het kennismakingsgesprek is dan ook bij mij op de praktijk. We kunnen met elkaar bespreken of coaching geschikt zou kunnen zijn voor jullie kind en, heel belangrijk, ervaren of er een klik is. Wanneer dit het geval is, maken we een afspraak voor het intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek stuur ik jullie een intakeformulier. In Kindercoachpraktijk Groen coach ik kinderen van 6 tot 18 jaar. Is jullie kind jonger of ouder? Neem dan contact met mij op om te overleggen. 

Het intakegesprek

Het intakegesprek duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats in mijn praktijkruimte in Hazerswoude-Dorp. Tijdens het gesprek maken we nader kennis met elkaar en proberen we samen jullie hulpvraag en wensen helder te krijgen. Ook vind ik het belangrijk om met elkaar het thema te bepalen; heeft de hulpvraag betrekking op bijvoorbeeld weerbaarheid, zelfvertrouwen, emotieregulering of angst. Dit zijn enkele voorbeelden van thema’s die kunnen spelen bij een kind en waarover ouders zich zorgen kunnen maken. Daarnaast zal ik uitleggen wat Kindercoachpraktijk Groen voor jullie zou kunnen betekenen.
Bij het intakegesprek mag het kind/de jongere aanwezig zijn, soms kiezen ouders en kind ervoor om het gesprek zonder het kind te voeren. Wanneer het gesprek zowel voor ouders, kind en voor mij als coach goed voelt, besluiten we om over te gaan tot een coachingstraject.

Kindercoaching werkwijze

De sessies met de kindercoach

De sessies met het kind vinden plaats in mijn praktijkruimte in Hazerswoude-Dorp. De ouders zijn hier in principe niet bij aanwezig. Ieder kind is anders en heeft een eigen hulpvraag en een eigen benadering nodig. De duur van een coachingstraject kan hierdoor variëren maar gemiddeld zijn er 5-8 sessies nodig. Een sessie duurt ongeveer een uur.

De eerste sessie met het kind zal vooral in het teken staan van kennismaken. Veiligheid en vertrouwen zijn wat mij betreft de basis om een kind te kunnen coachen. Tijdens deze eerste sessie bespreken we ook de hulpvraag van het kind zelf. Waar heeft het behoefte aan, waar kan ik bij helpen? De daaropvolgende sessies gaan we via gesprekken en verschillende werkvormen aan de hulpvraag werken. Soms geef ik oefeningen mee om thuis mee aan de slag te gaan.

Ik coach bekrachtigend waarbij ik uitga van de kracht, de vaardigheden en het oplossend vermogen van het kind zelf. Niet de klacht maar de kracht staat centraal. Ik kom niet met kant-en-klare oplossingen of adviezen maar stimuleer het kind om actief mee te denken en te doen bij het leren omgaan met de voor hem of haar lastige situaties. Als coach ga ik dus niet vertellen ‘hoe het moet’, maar ga ik samen met het kind op zoek naar zijn of haar kwaliteiten, naar de valkuilen, naar eventuele patronen en onderzoeken en oefenen we hoe je bijvoorbeeld ook anders kunt denken of reageren. De keuze voor een werkvorm zal per kind en per sessie verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd, de interesses en de hulpvraag, behoeftes en wensen van een kind.

Na afloop van iedere sessie is er altijd even gelegenheid om te horen hoe het gegaan is. Niet zozeer inhoudelijk, dat is aan het kind om hierover te vertellen, maar wel om te laten zien wat er gedaan is.

Na de sessies is er geen garantie dat alles ‘gefixt’ is. Wel heeft het kind meer inzicht gekregen in zichzelf, meer vaardigheden ontwikkeld en handvatten gekregen om in de toekomst beter met het thema van de hulpvraag om te kunnen gaan.

Kindercoaching werkwijze

De afronding

Ik coach het kind maar een kind is ook onderdeel van een zogenaamd ‘systeem’, van een gezin. Ik vind het dan ook heel belangrijk om open en transparant en samen met kind en ouders te werken.

Tussentijds zal ik een tussenevaluatie met jullie als ouders plannen en aan het eind van het coachingstraject een eindevaluatie. We informeren elkaar hoe het gaat met jullie kind en bespreken de verkregen inzichten, eventuele vragen en ervaringen.

Het coachingstraject wordt in gezamenlijk overleg afgesloten. Wanneer het kind voldoende handvatten heeft verkregen om zelf verder te gaan en ouders, kind en coach denken dat de coaching kan worden afgerond, kunnen we de laatste sessie inplannen.

Tijdens de laatste sessie kijken we terug naar wat er is geleerd en geoefend en blikken we vooruit naar een toekomst met verkregen inzichten. We doen deze laatste sessie ook nog iets gezelligs, want vieren hoort ook bij coaching!