Kindercoachpraktijk Groen

Even voorstellen...

Mijn naam is Harmine Groenendijk. Ik woon in Hazerswoude-Dorp, ben getrouwd en heb een dochter en een zoon. Ik houd van zingen, muziek, lezen, wandelen, varen in onze boot Beau’tje, chocola, de zon, bloemen, de kleur rood én mijn werk.


Na ruim 28 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, als groepsleerkracht, intern begeleider en gedragsspecialist, heb ik op een gegeven moment de keuze gemaakt dit mooie vak te verlaten. Het kriebelde al langer: ik wilde meer doen met mijn ervaring met en kennis van het gedrag en de ontwikkeling van kinderen en tieners.


Hoe vaak ik niet als leerkracht ouders heb gesproken die mij hun vragen of onzekerheden voorlegden, vertelden over hun zorgen over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind. Ouders die mij advies vroegen over de opvoeding van hun kind. Ik zag kinderen die worstelden met het vinden van hun plekje in de groep, met zelfvertrouwen, faalangst, onzekerheden, weerbaarheid en boze buien. Kinderen namen mij vaak in vertrouwen over soms grote dan weer kleine problemen. Lange tijd heb ik na school extra tijd gestoken in gesprekken met kinderen en met ouders over hun kinderen. Dat ging vanzelf. Ouders vertelden mij dat die behoefte aan extra zorg, aandacht en begeleiding, met name op sociaal-emotioneel gebied, henzelf en hun kinderen goed deed. Met een groep van gemiddeld 30 kinderen had ik echter niet altijd tijd en aandacht genoeg voor ieder kind. Het leek me zó fijn en waardevol om meer 1 op 1 te kunnen werken en er echt te kunnen zijn voor een kind.

Kindercoachpraktijk Groen

Kinderen hebben al zoveel wijsheid, kracht, kwaliteiten, vaardigheden en oplossend vermogen in zich. Om hen als kindercoach te begeleiden dit te (her)vinden en in te zetten bij het werken aan hun hulpvraag is wat mij betreft een prachtige baan!

Als leerkracht vond ik de relatie met de kinderen van mijn groep en die tussen de kinderen onderling, heel belangrijk; leren en ontwikkelen vanuit een basis van veiligheid en vertrouwen. Autonomie, relatie, competentie- zo belangrijk om tot groei te kunnen komen. En: iemand écht zien en horen en niet te snel een conclusie trekken. Ik probeerde als leerkracht altijd goed te luisteren, te observeren, te anticiperen op het gedrag wat ik zag en zonder oordeel te reageren. Deze visie en vaardigheden zet ik ook nu weer in als kindercoach.

Klimop

Over mijn logo

Mijn praktijkruimte bevindt zich bij de kwekerij van mijn echtgenoot Harry. Tussen het groen, met de mogelijkheid om niet alleen binnen in de praktijkruimte maar ook buiten met veel beweging en spel te kunnen coachen. In het logo zie je hedera, ook wel ‘klimop’ genoemd, de plant die hier onder andere gekweekt wordt. Met het klimmende kind wil ik verwijzen naar ‘opklimmen’, groeien en ontwikkelen; iets wat ik met het kind wil bereiken.

Opleidingen

In 1991 heb ik de Pedagogische Academie voor Basisonderwijs (PABO) afgerond en vervolgens jaarlijks trainingen en opleidingen gevolgd op het gebied van onderwijs, leren, gedrag, communicatie en de ontwikkeling van kinderen. Ik heb de opleiding Master Educational Needs als Gedragsspecialist afgerond en de opleiding Kindercoach. Mijn motto is ‘leren is leuk!’; het lezen van vakliteratuur en het volgen van bijscholing vind ik belangrijk om mijn vak goed uit te oefenen en om up-to-date te blijven maar ik vind het vooral leuk!


Adiona

Ik heb me aangesloten bij beroepsorganisatie Adiona. Ik kan me vinden in hun visie en gedragscode. Verder vind ik het belangrijk om kwaliteit te waarborgen, op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en te kunnen sparren en delen met collega coaches.